Tổ chức - Nhân sự Tổ chức - Nhân sự

- 4 phòng chức năng :
+ Phòng kế hoạch tổng hợp
+ Phòng Điều dưỡng
+ Phòng Hành chính – Tổ chức cán bộ
+ Phòng Tài chính – Kế Toán
- 11 Khoa lâm sàng và cận lâm sàng
+ Khoa Dược
+ Phòng khám
+ Khoa Hồi sức cấp cứu
+ Khoa Nội
+ Khoa Ngoại
+ Khoa Sản
+ Khoa Nhi
+ Khoa Nhiễm
+ Khoa Chống Nhiễm Khuẩn
+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh
+ Khoa Xét nghiệm