Tổng quan Tổng quan

Thông tin Lãnh đạo Thông tin Lãnh đạo
DANH SÁCH NIÊN GIÁM ĐIỆN THOẠI   TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL ...
Lịch sử Phát triển Bệnh viện Lịch sử Phát triển Bệnh viện
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁI BÈ   Bệnh viện đa khoa Cái Bè được thành lập theo Quyết định 5056/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang. Bệnh viện...
Thông tin Lãnh đạo Thông tin Lãnh đạo
THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO   STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Thư điện tử 1 ...
Thông tin Lãnh đạo Thông tin Lãnh đạo
       DANH SÁCH NIÊN GIÁM ĐIỆN THOẠI   TT HỌ VÀ TÊN ...
Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  ĐIỆN THOẠI  BAN GIÁM ĐỐC  1 ...
Tổ chức - Nhân sự Tổ chức - Nhân sự
- 4 phòng chức năng : + Phòng kế hoạch tổng hợp + Phòng Điều dưỡng + Phòng Hành chính – Tổ chức cán bộ + Phòng Tài chính – Kế Toán - 11 Khoa lâm sàng và cận lâm sàng + Khoa Dược + Phòng khám...
Giới thiệu đơn vị Giới thiệu đơn vị
I. THÔNG TIN CHUNG - Tên đơn vị : BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁI BÈ - Địa chỉ : Ấp An Thiện, Xã An Cư , Huyện Cái Bè , Tỉnh Tiền Giang - Điện thoại : (073)3.824.377 Fax: (073)3.823.812 - Cơ quan...