Giới thiệu đơn vị Giới thiệu đơn vị

I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị : BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁI BÈ
- Địa chỉ : Ấp An Thiện, Xã An Cư , Huyện Cái Bè , Tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại : (073)3.824.377 Fax: (073)3.823.812
- Cơ quan chủ quản : SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
- Email : Caibe.bvdk@tiengiang.gov.vn
II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị :
- Giám đốc : Bùi Văn Nghiêu
Điện thoại : 0913 611 604
Email : bsNghieu_gdbvcbtg@yahoo.com.vn
- Phó Giám đốc : Võ Thế Việt
Điện thoại : 0918 993 799
- Phó Giám đốc : Lê Hoàng Ngợi
Điện thoại : 0962 788 791
2. Cơ cấu tổ chức :
- 4 phòng chức năng :
+ Phòng kế hoạch tổng hợp
+ Phòng Điều dưỡng
+ Phòng Hành chính – Tổ chức cán bộ
+ Phòng Tài chính – Kế Toán

- 12 Khoa lâm sàng và cận lâm sàng
+ Khoa Dược
+ Phòng khám
+ Khoa Hồi sức cấp cứu
+ Khoa Nội
+ Khoa Ngoại
+ Khoa Sản
+ Khoa Nhi
+ Khoa Nhiễm
+ Khoa Chống Nhiễm Khuẩn
+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh
+ Khoa Xét nghiệm
+Khoa Y học Cổ truyền

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
3.1 Công tác chuyên môn
- Tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại Huyện Cái Bè, vùng phụ cận và khách vãng lai
- Giải quyết các bệnh chuyên khoa trong khu vực quản lý, tham gia giám định sức khỏe. 
3.2 Đào tạo cán bộ
- Là cơ sở giảng dạy thực hành cho cán bộ y tế trung cấp, cho 2 phòng khám khu vực, 25 trạm y tế Xã và Thị trấn
3.3 Nghiên cứu khoa học, y học
- Các đề tài nghiên cứu cơ sở y học hiện đại, y học cổ truyền…
- Tham gia các chương trình dự án của tuyến trên.
3.4 Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật
- Chỉ đạo cho 2 phòng khám khu vực và các Trạm y tế xã để phát triển và nâng cao kỹ thuật chuyên môn, chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng

3.5 Phòng bệnh
- Kết hợp với y tế dự phòng trong phòng chống dịch bệnh tại địa phương
3.6 Hợp tác quốc tế
3.7 Quản lý kinh tế

- Sử dụng hiệu quả ngân sách của Nhà nước cấp
- Thực hiện thu chi theo nguyên tắc tài chính
- Thực hiện Nghị định 43/2006 Nghị định của Chính phủ.