Tổng quan Tổng quan

Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  ĐIỆN THOẠI  BAN GIÁM ĐỐC  1 ...
Tổ chức - Nhân sự Tổ chức - Nhân sự
- 4 phòng chức năng : + Phòng kế hoạch tổng hợp + Phòng Điều dưỡng + Phòng Hành chính – Tổ chức cán bộ + Phòng Tài chính – Kế Toán - 11 Khoa lâm sàng và cận lâm sàng + Khoa Dược + Phòng khám...
Giới thiệu đơn vị Giới thiệu đơn vị
I. THÔNG TIN CHUNG - Tên đơn vị : BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁI BÈ - Địa chỉ : Ấp An Thiện, Xã An Cư , Huyện Cái Bè , Tỉnh Tiền Giang - Điện thoại : (073)3.824.377 Fax: (073)3.823.812 - Cơ quan...