Chi tiết bài viết

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển Viên chức

Tải file tại đây
Tin liên quan
Thông báo Tuyển dụng    19/01/2018
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển Viên chức    05/12/2017
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển Viên chức    05/12/2017
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017    24/11/2017
Thông báo số 2939/TB-SYT ngày 26/8/2015 Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ Quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng tám và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam    08/09/2015
Thông báo số 2564/SYT-NVD ngày 22/7/2015 V/v Thông báo danh mục thuốc không lựa chọn được nhà thầu năm 2015    08/09/2015
Thông báo số 2381/SYT-NVY ngày 13/7/2015 V/v Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng Lâm sàng – Điều trị” và khóa đào tạo về “Khám tư vấn Dinh dưỡng”    08/09/2015
Thông báo số 2318/SYT-KHTC ngày 08/7/2015 V/v Thông báo ý kiến kết luận của Ban Giám Đốc sở Y tế trong Họp giao ban Quý II năm 2015    08/09/2015
Thông báo số 2001/SYT-NVY ngày 17/6/2015 V/v Thông báo Hội nghị Khoa học & Đào tạo liên tục YHCT    08/09/2015
Thông báo số 1713/TB-SYT ngày 28/5/2015 V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và xác nhận không hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Tiền Giang    08/09/2015

Thông báo Thông báo

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển Viên chức

Tải file tại đây

Tin liên quan
Thông báo Tuyển dụng    19/01/2018
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển Viên chức    05/12/2017
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển Viên chức    05/12/2017
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017    24/11/2017
Thông báo số 2939/TB-SYT ngày 26/8/2015 Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ Quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng tám và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam    08/09/2015
Thông báo số 2564/SYT-NVD ngày 22/7/2015 V/v Thông báo danh mục thuốc không lựa chọn được nhà thầu năm 2015    08/09/2015
Thông báo số 2381/SYT-NVY ngày 13/7/2015 V/v Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về “Dinh dưỡng Lâm sàng – Điều trị” và khóa đào tạo về “Khám tư vấn Dinh dưỡng”    08/09/2015
Thông báo số 2318/SYT-KHTC ngày 08/7/2015 V/v Thông báo ý kiến kết luận của Ban Giám Đốc sở Y tế trong Họp giao ban Quý II năm 2015    08/09/2015
Thông báo số 2001/SYT-NVY ngày 17/6/2015 V/v Thông báo Hội nghị Khoa học & Đào tạo liên tục YHCT    08/09/2015
Thông báo số 1713/TB-SYT ngày 28/5/2015 V/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và xác nhận không hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Tiền Giang    08/09/2015
  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1